הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
מועצה מקומית מיתר – אתר מידע הנדסי - דף הבית

תנאי סף לבקשה להיתר

​​​​​​

  
אין פריטים להצגה בתצוגה זו של ספריית המסמכים "מסמכים".

​​​​​

  
הודעה בדבר מסירת כתובת אלקטרונית- מייל

​​

תנאי סף לבקשה להיתר