הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
מועצה מקומית מיתר – אתר מידע הנדסי - דף הבית

מידע

מידע- דברי הסבר תהליך המידע

תהליך הבקשה להיתר ברישוי הזמין יתחיל בהגשת בקשה למידע להיתר, המידע להיתר יינתן באופן מקוון באמצעות מערכת הרישוי הזמין של מנהל התכנון ,את הבקשה למידע יכול להגיש אך ורק בעל מקצוע (אדריכל/מהנדס/הנדסאי רשום) אשר על פי חוק יכול להגיש בקשות להיתר.
על מנת להגיש בקשת מידע להיתר על עורך הבקשה יהיה להמציא את האישורים הבאים:
1. מפת מדידה עדכנית, ערוכה לפי תקנות התכנון והבניה הנחיות המנהל להכנת מפת מדידה לצפייה ללחוץ כאן.

2. תשלום אגרת מידע, יש לשלוח לוועדה בקשה להפקת שובר לתשלום אגרת מידע ללחוץ כאן.

יש לשמור את הקבלה עבור התשלום לצורך פתיחת הבקשה למידע ברישוי הזמין.

3. תמונות של החלקה (4 תמונות לפחות, תמונה אחת מכל כיוון של המגרש).
4. כל מסמך נוסף אשר יאפשר למידען לתת מידע מדויק, ברור ורלוונטי לבקשה, כגון: תכנית העמדה (קונטור הבניה המבוקשת-על גבי מפת המדידה), ו/או תכנית בינוי עקרונית ו/או הדמיות, ו/או תכנית קומת קרקע עקרונית. ניתן ורצוי להוסיף כל מסמך שיכול להבהיר לוועדה המקומית את הכוונות התכנוניות במקום.

חשוב להדגיש:
על עורך הבקשה להצטייד במידע כללי (תכניות חלות) בטרם יבוצע התכנון הראשוני ובטרם מוגשת הבקשה למידע תכנוני להיתר (ברישוי הזמין).

מצגת על תהליך מידע ללחוץ כאן.

 

מידע