הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
מועצה מקומית מיתר – אתר מידע הנדסי - דף הבית

דברי הסבר והנחיות

מחלקת פיקוח

מחלקת הפיקוח על הבנייה ממונה על אכיפת חוק התכנון והבנייה.
המחלקה מהווה את  זרוע האכיפה, הפיקוח והביקורת של הוועדה המקומית לתכנון ובניה.
המחלקה מורכבת מ 2 מפקחי בניה למיתר ולכרמית,
למפקחים סמכות לבצע בדיקה במקרקעין פרטי בהתאם לחוק התכנון והבניה.
תפקידי המפקחים:
1. אכיפת חוק התכנון והבנייה ותקנותיו.
2. איתור וטיפול בבניה או בשימושים בניגוד לתכנית או היתר במבנה או בקרקע.
3. ביצוע ביקורת יזומה בשלבי הבניה השונים.
4. ביצוע בדיקות התאמה של בקשות להיתר למצב הקיים.
5. מתן אישור תחילת עבודות.
6. ביקורת בסיום בניה לקראת מתן טופס (2) חיבור לתשתיות חשמל.
7. מתן תעודת גמר  לאכלוס.
8. הכנת חומר ראיות וכתבי תביעה כנגד עבירות בניגוד לחוק התכנון והבניה.
9. זיהוי וטיפול במבנים מסוכנים.
10. ביקורות לעניין בקשות לרישוי עסקים.
11. ביקורת למרחבים מוגנים.
12. טיפול בפניות ציבור.
הנחיות טרם קבלת היתר בניה נמצאות בלשונית רישוי ובניה- תהליכי הרישוי.​

דברי הסבר והנחיות