הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
מועצה מקומית מיתר – אתר מידע הנדסי - דף הבית

הזמנת תיק בניין

בימים אלו נערכת הוועדה לבצע סריקה מלאה של ארכיון הוועדה כאשר תושלם הסריקה ניתן יהיה לצפות בהיתרי הבניה דרך אתר הוועדה באופן ישיר ואף לשלוח באופן עצמאי את העותקים לסריקה/ הדפסה.
כל עוד לא הושלם הליך הסריקה במלואו, יש לשלוח מייל מפורט לוועדה למייל הבא:
 vaada@METAR.MUNI.IL
יש לפרט נתוני המקרקעין: גוש, חלקה, מגרש, כתובת, שם הבעלים בהיתר, מספר בקשה/ תיק בניין  או כל נתון אחר שיעזור באיתור תיק הבניין.
לידיעתכם במידה ומבוקש לעיין בתיק הבניין מעבר להיתר הבניה (ביתר המסמכים) יש להציג תעודת זהות (כבעלי המקרקעין) , במידה והמבקש אינו בעלי הקרקע יש לצרף גם ייפוי כח חתום מהבעלים.
במידה וקיימת במערכת סריקה של הקובץ המבוקש- הוא יועבר במייל למבקש- ללא כל עלות.
במידה ואין קובץ סרוק והמבקש מעוניין שיצלמו לו את ההיתר/ המסמכים - עלות שליחת קבצים להדפסה עבור המבקש הינה 150 ₪. – יש להגיע ולשלם במחלקת גביה. את הקבלה יש לצרף לבקשה הנשלחת במייל.

הזמנת תיק בניין