הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
מועצה מקומית מיתר – אתר מידע הנדסי - דף הבית

דברי הסבר- הועדה ותפקידיה

הועדה המקומית לתכנון ובניה הינה גוף שהוקם עבור הציבור בהתאם להוראות החוק על מנת לאפשר סדר ואחידות בתחום התכנון והרישוי.
לוועדה לתכנון ובניה תפקידם וסמכויות שונות על פי חוק :
   • לוועדה מוגשות בקשות של יזמים גדולים אשר מבקשים לבנות פרויקטים רחבים, של אנשים פרטיים אשר מעוניינים לבנות את ביתם החדש או להרחיב את ביתם הקיים, בקשות של גופים ציבוריים אשר מעוניינים לבנות, להרחיב , לשנות מבנים ושימושים לטובת הציבור הרחב.
לשם כך מעסיקה הוועדה עובדים מקצועיים במגוון תחומים אשר תפקידם לוודא התאמת הבקשות לתקנות, לוודא בטיחות הבניה המבוקשת, התאמתה לדרישות הגורמים והרשויות שנקבעו בחוק כגוף מאשר וכחלק מהליך מתן אישור תחילת העבודה, בראשם של העובדים נמצא מהנדס הוועדה והמועצה אשר לוקח חלק נכבד בבחינת הבקשות המובאות בפני הוועדה ומתווה מדיניות וקו אחיד לבדיקתם. 
   • הוועדה בהיותה גוף מקצועי, בעל סמכות בחוק שמה לנגד עיניה את טובת הציבור ועל כן כל בקשה המוגשת לוועדה נבחנת בהתאמה לתכניות החלות במקרקעין, בהתאמה לחוק התכנון והבניה, לתקנות , למדיניות הוועדה ולמציאות הקיימת בשטח.
   • לוועדה סמכות על פי חוק לגבות אגרות, היטלים , פיקדונות, ערבויות ותשלומים על פי דין.
   •  הוועדה מנחה את עובדיה לדרוש בכל פניה אליה מסמכים המעידים על זהותו של המבקש ואשר מציגים את זיקתו למקרקעין וזאת על מנת לשמור על זכויותיהם של בעלי זכויות אחרים.
כמו כן נדרשים מסמכים ותעודות בעלי המקצוע אשר מבקשים לבצע פעולות בתחום הרישוי על מנת לוודא את כשירותם וסמכותם של בעלי המקצוע ולשמור על בטחון הציבור ועל תכנון ראוי המשפיע ומהווה את המרחב הציבורי.
  • הוועדה פועלת על פי סדר קבלת הפניות ובהתאם לנהלים ולכללים על מנת לשמור על שוויון.
בקשות להיתרים מוגשות במערכת הרישוי הזמין, אשר קוצבת זמנים לבדיקת הבקשות הן למתכנן והן לוועדה ועל פי סדר התאריכים הללו נבדקות הבקשות.
  • פעילויות הוועדה שקופות לציבור וסדר היום המפורסם באתר האינטרנט של הוועדה שבוע לפני הישיבה מאפשר לציבור הרחב אפשרות להתעניין, לבדוק ולקחת חלק בבקשות ובתכניות הרלוונטיות למקום מגוריו.
  • הועדה אוכפת את החוק הן בצורה יזומה והן על פי קבלת תלונות מהציבור על הפרת החוק, כל תלונה רלוונטית לוועדה נבחנת ע"י הגורמים המקצועיים ומקבלת מענה.
  • הועדה גובה היטלי השבחה מבעלים אשר השביחו את הנכס שברשותם- כתוצאה מאישור תכנית, הקלה או שימוש חורג, בהתאם לשומה המופקת ע"י שמאי הוועדה , היטלי ההשבחה משמשים את הרשות לביצוע הקמת תשתיות ציבוריות וביצוע שיפורים בתשתיות הקיימות.
לוועדה תפקידים רבים, סמכויות לאשר או לסרב לבקשה לבנות או להרוס, ליזום, להמליץ ולאשר תכניות וכן לטפל בעבירות בניה.
הוועדה פועלת לצורך שמירה על זכויות התושב ודואגת שהמרחב הציבורי ישרת אתכם באופן מיטבי.
מאמצים רבים מושקעים על מנת לשפר את איכות חייכם ואתם מוזמנים לקחת חלק פעיל, לפנות, להאיר, להעיר ולהציע הצעות ייעול.
כל פנייה תתקבל בברכה.​

דברי הסבר- הועדה ותפקידיה