הודעה חדשה לתושבים ועורכי הבקשות

תאריך: 04/07/2019


לתושבי מיתר ולעורכי הבקשות שלום וברכה,
בתאריך 02.07.19 החליטה וועדת המשנה לשנות את מדיניות הוועדה ולאפשר פרסום הקלה
לניוד שטחי שירות - משטחים שנועדו לחניה מקורה לטובת שטחי שירות למטרת שירות אחרת.
כמובן, כמו כל הקלה, אין בפרסום עצמו בכדי לחייב את הוועדה לאשר את ההקלה המבוקשת, כל הקלה נבחנת לגופה בדיון
ואישורה כפוף להחלטת חברי וועדת המשנה.

​​