​​הודעה לתושבים ולעורכי הבקשה.

תאריך: 12/05/2019

​​לתושבים ולעורכי הבקשה שלום וברכה, בהתאם לתקנות התכנון והבניה, האחראי להגשת בקשה לתחילת עבודות הינו האחראי לביקורת על הביצוע, על כן בקשות לאישור תחילת עבודות יוגשו לוועדה ע"י האחראי לביקורת על הביצוע בלבד! האישורים יועברו על ידו לוועדה כסט שלם בלבד ולא בחל​קים