לתושבים ולעורכי הבקשה שלום וברכה,

תאריך: 17/12/2018
לתושבים ולעורכי הבקשה שלום וברכה,
החל מ 01.01.2019 הועדה תעבור לתפעול מלא בהתאם לתקנות ולהנחיות מנהל התכנון, יש לקרא בעיון את ההסברים המופיעים בלשונית מידע כללי. רפורמה תיקון 101 ולבחון את הטפסים הנדרשים לכל שלב ושלב בהליך הרישוי והבניה.
שאלות והבהרות יתקבלו בברכה במחלקת הרישוי